အေသင်ဒီမိုကရေစီဉာဏ်စမ်းမေးခွန်းများသည် နိုင်ငံသားများအကြား ဒီမိုကရေစီ၊ ဒီမိုကရေစီတန်ဖိုးများနှင့် ပတ်သက်ပြီး ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ပိုမိုသိရှိနိုင်စေရန်အတွက် လွယ်ကူစွာလေ့လာနိုင်သော နေရာတစ်ခုအဖြစ် ဖန်တီးရေးသားထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
+++++++++++++++++++++++